Termen die te maken hebben met het verbouwen van groenten of fruit

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende termen die te maken hebben met het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden. Dit omdat er nogal veel verwarring aan het ontstaan is, met name doordat de commerciële bedrijven die zich met deze teelt bezig houden de niet commerciële termen maar wat graag kapen voor hun eigen gewin…

 • City farming = Kleine veelal particuliere initiatieven van buurtbewoners die op braakliggende terreinen in de stad groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden telen voor eigen gebruik.
 • Urban farming = Het zelf telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden in je eigen achtertuin, balkon of aan de gevel van je huis.
 • Stadstuinieren = Het zelf telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden in je eigen achtertuin, balkon of aan de gevel van je huis.
 • Moestuinieren = Het zelf telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden in je achtertuin, op een stukje land of volkstuin voor eigen gebruik.
 • Volkstuinieren = Het zelf telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden in een gezamenlijke tuin veelal aan de randen van steden of dorpen.
 • Industrial farming = Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden in loodsen, fabriekshallen of kantoren in een gecontroleerd kunstmatig klimaat.
 • Philips farming = Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden met behulp van led lampen.
 • Tuinbouw = Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden.
 • Glastuinbouw = Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden in kassen.
 • Vollegronds tuinbouw = Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden buiten in de volle grond.
 • LandbouwHet op commerciële basis op intensieve wijze nagenoeg volledig gemechaniseerd telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden.
 • Roofbouw = Het onverstandig beheer van landbouwgrond, waardoor deze grond het vermogen verliest de opbrengsten van voorheen nog te kunnen leveren.
 • Zwerflandbouw = Een kleinschalige vorm van landbouw, waarbij een stuk grond een of enkele jaren gecultiveerd wordt, waarna het wordt verlaten om een nieuw stuk grond te ontginnen.
 • Guerrilla farming = Het telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden op grond dat niet jouw eigendom is en waarvan je ook geen gebruiksrechten hebt.
 • Permacultuur = Een ontwerpwetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economische stabiel is.
 • Monocultuur =  Op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas (plantensoort) verbouwd wordt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie